Handelshuset i Roslagen AB

Stockholms län

Information

Handelshuset i Roslagen AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Handelshuset i Roslagen AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Handelshuset i Roslagen AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Handelshuset i Roslagen AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Handelshuset i Roslagen AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bergsg. 6B, 771 34, Ludvika men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 076-2474757.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Handelshuset i Roslagen AB Privat, ej börsnoterat.

Handelshuset i Roslagen AB har idag 556753-8110 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för Handelshuset i Roslagen AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel och underhåll inom entreprenad- och byggnationsbranschen. Bolaget ska tillhandahålla kunskap och produkter för att serva byggnation, entreprenad och transportverksamhet på såväl land som offshore. Bolaget ska vidare äga och förvalta de maskiner, material och byggnader som är nödvändigt för verksamheten och därmed förenlig verksamhet.

I Handelshuset i Roslagen AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sturesson, Snickar Staffan Jesper som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ström, Eva Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, .