Redmarvel AB

Stockholms län

Information

Redmarvel AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Redmarvel AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Redmarvel AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Redmarvel AB har haft sedan 2008-01-11. Redmarvel AB har funnits sedan och 2008-01-11 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Redmarvel AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 073-5080164.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Redmarvel AB Privat, ej börsnoterat.

Redmarvel AB har idag 556732-2168 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Aspögård, Deborah Rachael -Aspögård, Nils Johan Kenneth Conrad i förening med -Aspögård, Max Mikael Conrad Firman tecknas var för sig av -Aspögård, Deborah Rachael -Aspögård, Nils Johan Kenneth Conrad är den som för stunden ansvarar för Redmarvel AB

Bolaget ska vara verksamt som anordnare av personlig assistans, bedriva behandling och utbildning av barn med autism, bedriva skolverksamhet, särskoleverksamhet i förskolan, grundskolan och på gymnasiet, konsultverksamhet inom managementbranschen, import och försäljning av idrottsredskap samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Redmarvel AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Aspögård, Deborah Rachael som är född 1959 och har titeln VD, Aspögård, Deborah Rachael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Aspögård, Nils Johan Kenneth Conrad som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Aspögård, Max Mikael Conrad som är född 1991 och har titeln Suppleant, Broberg, Alf Gunnar Leif som är född 1950 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.