Skolgatan Fastighets AB

Stockholms län

Information

Skolgatan Fastighets AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Skolgatan Fastighets AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Skolgatan Fastighets AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Skolgatan Fastighets AB har haft sedan 2007-06-14. Skolgatan Fastighets AB har funnits sedan och 2007-09-20 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Skolgatan Fastighets AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55516060.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Skolgatan Fastighets AB Privat, ej börsnoterat.

Skolgatan Fastighets AB har idag 556717-7224 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för Skolgatan Fastighets AB

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Skolgatan Fastighets AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindblad, Hans Göran Einar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Svenander, Johnny Sten Christer som är född 1970 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .