AB Kreativating

Stockholms län

Information

Föremålet för bolagets verksamhet är lägenhetsutrhyrning, korttidsboende med inritning på turism Hälsingland. Boendet skall utvecklas med avstamp i lokalt hantverksmässigt, kulturhistoriskt och kulturellt ursprung med internationell standard och komfort. Därtill uthyrande av lokaler till företag samt för konferenser, utställningar, mässor, föreläsningar och fritidsaktiviteter i såväl annans samt egen regi. Bolagets konsultverksamhet skall ha inriktning mot marknadskommunikation. där projektledning, dekorationsarbeten, scenografi, styling, tapatsering, formgivning och design, inredningsarkitektur, konceptutveckling och byggnadsvård är tongivande. Byggnadsvård skall bedrivas med kursverksamhet, försäjning och utställningar, med kultur- och teknikhistorisk inriktning. Vi avser att utveckla samarbete med lokala företag, Länsmuseet i Gävleborg samt samarbetspartners inom ovan nämnda områden. Försäljning i lokalen kommer att bedrivas alternativt permanent eller kopplas till säsongsbetonad försäljning inom design, hantverksamt ovan nämnda områden och därmed förenlig inriktning av bolagets verksamhet. Cateringservering i samband med evangemang, kurser och utställningar. Musikevenemang skall bedriva såsom viskkväller, spelmansstämmor och konserter samt kursverksamhet och produktion och därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för AB Kreativating vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Stockholm så är AB Kreativating ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 2006-09-01 så skapades AB Kreativating och företaget är har F-skattsedel AB Kreativating har haft det sedan 2006-10-12.

AB Kreativating är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2006-10-12

556710-1661 är organisationsnummret för företaget som finns i Stockholm.

Just nu är AB Kreativating Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med AB Kreativating så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas var för sig av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom AB Kreativating är Thorén, Lars Mikael som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Kollin Thorén, Berit Margareth som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosmalm, Lars-Erik som är född 1949 och har titeln Suppleant, Mattsson, Karl Stefan som är född 1954 och har titeln Revisor, Revaco Revision AB som är född och har titeln Revisor, .