CAA Sports Sweden AB

Stockholms län

Information

556705-7103 är organisationsnummer för bolaget CAA Sports Sweden AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som CAA Sports Sweden AB är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Stockholm som är den kommunen som CAA Sports Sweden AB finns i.

CAA Sports Sweden AB har varit registrerat sedan 2006-06-16 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 2006-12-14 vill man istället veta hur det står till med momsen för CAA Sports Sweden AB så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2006-12-14.

CAA Sports Sweden AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Stockholm som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för CAA Sports Sweden AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lourd, Bryan William -Lovett, Richard Jason

Vill ni komma i kontakt med CAA Sports Sweden AB så kan ni göra det på telefon genom 08-7466155 eller genom brev på följande adress:
Riddarg. 23, 114 57, Stockholm

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva affärsutveckling inom idrotts- och underhållningsindustrin samt bedriva konsult-, agentur- och samordningsverksamhet inom områdena marknadsföring, representation, administration och kontraktering av idrottsutövare, artister, upphovsmän, innehavare av närstående rättigheter och företag med anknytning till dessa ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver bedriva finansieringsverksamhet, såsom inlåning, utlåning och hantering av överskottslikviditet till närstående företag, dock ej sådan verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Inom ramen för nämnda verksamheter skall bolaget kunna förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt förvalta och försälja fast eller lös egendom för egen eller annat koncernbolags räkning, tillhandahålla tjänster till närstående företag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med CAA Sports Sweden AB och det är Lovett, Richard Jason som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Elefalk, Claes Rune som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lourd, Bryan William som är född och har titeln Suppleant,Bosatt i land utanför EES, Werner, Björn Peter som är född 1969 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Gustafsson, Per Gustaf Johan som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor