Distreal 1 Jönköping AB

Stockholms län

Information

Distreal 1 Jönköping AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Distreal 1 Jönköping AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Distreal 1 Jönköping AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Distreal 1 Jönköping AB har haft sedan 2007-06-07. Distreal 1 Jönköping AB har funnits sedan och 2007-06-07 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Distreal 1 Jönköping AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 56, 111 22, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6781660.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Distreal 1 Jönköping AB Privat, ej börsnoterat.

Distreal 1 Jönköping AB har idag 556702-9524 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -externa firmatecknaren Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Distreal 1 Jönköping AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt förvärva, äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar och därmed förenlig verksamhet.

I Distreal 1 Jönköping AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kennerhed, Carl Jonas som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Svensson, Rickard Tobias som är född 1973 och har titeln VD, Svensson, Rickard Tobias som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Alsborger, Tobias Emanuel som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Bülow-Lehnsby, Mikkel som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Nörgaard, Rasmus som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Salemyr, Ola Svante Erik som är född 1969 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .