Mobile Business Challenger MBC AB (publ)

Stockholms län

Information

Mobile Business Challenger MBC AB (publ) hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Mobile Business Challenger MBC AB (publ) finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mobile Business Challenger MBC AB (publ) tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Mobile Business Challenger MBC AB (publ) har haft sedan 2005-08-25. Mobile Business Challenger MBC AB (publ) har funnits sedan och 2005-08-25 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Mobile Business Challenger MBC AB (publ) så kan ni göra det genom att skicka er post till Knarrarnäsg. 9, 164 40, Kista men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-50334400.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Publikt bolag.

Mobile Business Challenger MBC AB (publ) har idag 556671-3607 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Sundman, Christina Margareta Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Mobile Business Challenger MBC AB (publ)

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och investera i kommunikationslösningar och designkoncept avseende telekommunikation och Internet samt därmed förenlig verksamhet.

I Mobile Business Challenger MBC AB (publ) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Tezcanli, Håkan som är född 1967 och har titeln Extern VD, Boqvist, Mats Peter som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Gustafsson, Bengt Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundman, Christina Margareta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsgren, John Daniel som är född 1972 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.