LAV Invest AB

Stockholms län

Information

LAV Invest AB är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som LAV Invest AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

LAV Invest AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2004-04-23.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på LAV Invest AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att företag som LAV Invest AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för LAV Invest AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall vara holdingbolag åt hel- och delägda bolag, bedriva handel med och förvalta fastigheter direkt eller genom hel- eller delägda bolag, förvalta och bedriva handel med värdepapper-finansiella instrument för egen räkning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för LAV Invest AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till LAV Invest AB och det är följande personer, Dahlstrand, Sofie Elleonore som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Andeby, Lars Peter som är född 1958 och har titeln Suppleant, Careland, Ulf Viktor som är född 1958 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för LAV Invest AB är 556661-3054.