Volati Hem AB

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Volati Hem AB. Det finns flera verksamheter som liknar Volati Hem AB i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2004-03-31 så har Volati Hem AB varit registrerat. Idag är Volati Hem AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Volati Hem AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Volati Hem AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall, i egen regi eller genom dotterbolag, bedriva försäljning av husgeråd, förvaltning av fast egendom och värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse och lagen om kreditaktiebolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Perlhagen, Karl Johan Kristian som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson Wahlén, Lars Patrik som är född 1969 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Christensen, Einar Bernhard som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

Volati Hem AB har 556658-7571 som sitt organisationsnummer.