Kontakt Plus AB

Stockholms län

Information

Kontakt Plus AB är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Kontakt Plus AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Kontakt Plus AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2004-01-19.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kontakt Plus AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-51420410.

Stockholm arbetar för att företag som Kontakt Plus AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kontakt Plus AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva projektledning och försäljning inom media- branchen, konsulttjänster i samband med avveckling av verksamheten i systerbolaget Espingen samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kontakt Plus AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kontakt Plus AB och det är följande personer, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Likvidator, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kontakt Plus AB är 556653-9010.