Nordax Holding Second AB

Stockholms län

Information

Nordax Holding Second AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Nordax Holding Second AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Nordax Holding Second AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-12-17.

Nordax Holding Second AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2003-07-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nordax Holding Second AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att verksamheter som Nordax Holding Second AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Nordax Holding Second AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i Nordax Finans AB (publ) samt aktier i bolag med syfte att äga fordringar med ursprung i Nordax Finas AB (publ) eller andra dotterbolag till Noradx Holding Second AB samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Nordax Holding Second AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Ferm, Erik i förening med en av -Brannerydh, Bo Peter -Bredal Beck, Christer Andreas Firman tecknas av -Bredal Beck, Christer Andreas i förening med en av -Bodlund, Per Ivar -Brannerydh, Bo Peter -Falch, Odd Morten -Franzén, Bo Johan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nordax Holding Second AB och det är följande personer, Bodlund, Per Ivar som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Falch, Odd Morten som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Franzén, Bo Johan som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Bredal Beck, Christer Andreas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Brannerydh, Bo Peter som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferm, Erik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Månsson, Carl Johan som är född 1958 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Nordax Holding Second AB är 556647-6726.