Hyresbostäder i Karlstad AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Hyresbostäder i Karlstad AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Hyresbostäder i Karlstad AB är ett av dem. Statusen för Hyresbostäder i Karlstad AB är att Bolaget är aktivt.

Hyresbostäder i Karlstad AB är ett Aktiebolag och skapades 2003-07-09. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där företaget finns i jobbar för att företag som Hyresbostäder i Karlstad AB ska trivas.

Hyresbostäder i Karlstad AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2004-03-04. I Stockholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall, direkt eller indirekt, äga, förvalta och uthyra fast egendom för i huvudsak bostadsändamål och därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Hyresbostäder i Karlstad AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2004-03-04.

Idag är Hyresbostäder i Karlstad AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Hyresbostäder i Karlstad AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 054-198400.

Firman tecknas var för sig av -Björgo, Björn Petter -Bruck, Per Martin -Regland, Arve Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

De som är på något sätt har med Hyresbostäder i Karlstad AB är Björgo, Björn Petter som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt utomlands inom EES, Regland, Arve som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt utomlands inom EES, Bruck, Per Martin som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjerke, Hans Erik som är född 1950 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Hyresbostäder i Karlstad AB har 556646-3575 som sitt organisationsnummer.