Bisnode InfoData Holding Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bisnode InfoData Holding Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bisnode InfoData Holding Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bisnode InfoData Holding Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2003-04-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Sveav. 168, 113 46, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bisnode InfoData Holding Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-55805900.

Stockholm arbetar för att bolag som Bisnode InfoData Holding Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bisnode InfoData Holding Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller via ägande i andra bolag bedriva förlagsverksamhet, publicistisk verksamhet inklusive drivande av nyhetsbyråverksamhet, och utgivande av såväl tryck perodisk skrift som digital media med huvudsaklig inriktning mor att tillhandahålla affärs-, kredit- och marknadsinfo ramtion, tillhandahålla tjänster inom direktmarknadsföring samt därjämte bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt ombesörja gemensama koncernfunktioner såsom affärsutveckling, budget och företagsanalys.

Firmatecknare för Bisnode InfoData Holding Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bisnode InfoData Holding Aktiebolag och det är följande personer, Torkelsson, Nils Axel Edvard som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ågren, Peter Ingemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerman, Fredrik Gustaf som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Eidmann, Lena Maria som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Bisnode InfoData Holding Aktiebolag är 556643-2067.