Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 är ett av dem. Statusen för Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 är att Bolaget är aktivt.

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 är ett Aktiebolag och skapades 2003-01-18. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där företaget finns i jobbar för att företag som Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 är momsregistrerat och det har de varit sedan 2003-06-12.

Idag är Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-55514800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Åsa Elisabeth -Lind, Åsa Margareta -Östberg, Stefan Göran John.

De som är på något sätt har med Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 är Lind, Åsa Margareta som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Östberg, Stefan Göran John som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Hermelin, Nils Olof Christian som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Åsa Elisabeth som är född 1964 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Åkerlund, Kent Erik som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13 har 556639-2097 som sitt organisationsnummer.