Willis Holding AB

Stockholms län

Information

Willis Holding AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Willis Holding AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Willis Holding AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Willis Holding AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Willis Holding AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sergelg. 1, 111 57, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Willis Holding AB Privat, ej börsnoterat.

Willis Holding AB har idag 556636-7636 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Neiglick, Helene Viola Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Willis Holding AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsult- och mäklarrörelse med avseende på liv- och pensionsförsäkringar och återförsäkring och lämna bistånd vid skötsel av affärsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Willis Holding AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Neiglick, Helene Viola Elisabeth som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Nils Gösta Staffan som är född 1947 och har titeln VD, Larsson, Nils Gösta Staffan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Steenstrup, Christian Nicolai som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ekvardt, Anna Åsa Cecilia som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorEngquist, Bo Göran Vilhelm som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .