O&G Holding AB

Stockholms län

Information

O&G Holding AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som O&G Holding AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

O&G Holding AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2002-10-16. Men sedan 2007-06-14 så har O&G Holding AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Rådmansg. 18, 114 25, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på O&G Holding AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-235010.

Stockholm arbetar för att verksamheter som O&G Holding AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för O&G Holding AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall äga och förvalta aktier, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för O&G Holding AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Grönstedt, Rickard Bengt Knut -Olsson, Karl Michael.

Det finns idag lite personer som är kopplade till O&G Holding AB och det är följande personer, Olsson, Karl Michael som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönstedt, Rickard Bengt Knut som är född 1972 och har titeln Suppleant, Morén, Karl Olof Erik som är född 1973 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för O&G Holding AB är 556634-1003.