Burenstam&Partners Aktiebolag

Stockholms län

Information

Burenstam&Partners Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Burenstam&Partners Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Burenstam&Partners Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2004-03-18.

Burenstam&Partners Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2002-10-29. Men sedan 2004-04-01 så har Burenstam&Partners Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Nybrog. 11, 114 39, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Burenstam&Partners Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7552310.

Stockholm arbetar för att bolag som Burenstam&Partners Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Burenstam&Partners Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva (A) värdepappersrörelse innefattande: 1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument, 2. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 3. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, (B) försäkringsförmedling: (C) med under A eller B förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Burenstam&Partners Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Burenstam&Partners Aktiebolag och det är följande personer, Burenstam Linder, Mariana som är född 1957 och har titeln Extern VD, Sunde, Ole Jacob som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bö, Öystein som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Eek, Trond Olav som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Palmstierna, Carl Jacob som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydén, Bengt Gunnar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot.Koskela, Ari Heikki Henry som är född 1963 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Burenstam&Partners Aktiebolag är 556631-2434.