zCo System AB

Stockholms län

Information

zCo System AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där zCo System AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. zCo System AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket zCo System AB har haft sedan 2002-03-04. zCo System AB har funnits sedan och 2002-03-04 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till zCo System AB så kan ni göra det genom att skicka er post till G. Brunnsv. 2, 134 60, Ingarö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8727713.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är zCo System AB Privat, ej börsnoterat.

zCo System AB har idag 556621-1198 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för zCo System AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet gällande mjukvaruområdet inom databranschen och försäljning av dataprodukter inom hård- varuområdet samt därmed förenlig verksamhet.

I zCo System AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wester, Per Thomas som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nygren, Lars Ejvind som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Dan Eric som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Weis, Patricie som är född 1967 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .