MedCap AB (publ)

Stockholms län

Information

MedCap AB (publ) är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som MedCap AB (publ) finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

MedCap AB (publ) är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2002-01-28.

MedCap AB (publ) som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2001-10-23. Men sedan 2002-12-05 så har MedCap AB (publ) varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Bragev. 6, 114 26, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på MedCap AB (publ) så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-347110.

Stockholm arbetar för att företag som MedCap AB (publ) ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Publikt bolag för MedCap AB (publ). Det finns flera Publikt bolag företag i Stockholms län.

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag med och samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för MedCap AB (publ) är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Tobieson, Snickar Karl Johan i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till MedCap AB (publ) och det är följande personer, Tobieson, Snickar Karl Johan som är född 1974 och har titeln Extern VD, Julander, Bengt Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Axelsson, Hans Thomas som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Martin Olof som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedin, Åsa Suzanne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Patek, Märta Kristina Tomasdotter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Fagerstedt, Ulf Magnus som är född 1957 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för MedCap AB (publ) är 556617-1459.