Special Operations Software Scandinavia AB

Stockholms län

Information

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT- området, utveckling och byggnation av datorprogram, behjälplig vid nätverksinstallationer såsom försäljning av programvarulösningar och utbildning inom dataområdet, äga och förvalta aktier samt handel med värdepapper dock ej sådan verksamhet som avsses i bankrörelselagen och lagen om finansieringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Special Operations Software Scandinavia AB vars verksamheterstyp är Aktiebolag.

I Stockholm så är Special Operations Software Scandinavia AB en av många verksamheter vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 2001-04-03 så skapades Special Operations Software Scandinavia AB och verksamheten är har F-skattsedel Special Operations Software Scandinavia AB har haft det sedan 2001-09-11.

Special Operations Software Scandinavia AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2001-09-11

556609-3885 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Stockholm.

Just nu är Special Operations Software Scandinavia AB Privat, ej börsnoterat och det finns många verksamheter som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Special Operations Software Scandinavia AB så går det att nå dem via telefon på 08-6110409 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten -Öien, Erik Tobias

Följande personer är på något sätt aktiva inom Special Operations Software Scandinavia AB är Öien, Erik Tobias som är född 1972 och har titeln Extern VD, Lundh, Carl Robert som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjövold, Thorbjörn som är född 1973 och har titeln Suppleant, Burholm, Ulf Peter som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .