Tunbergets Husplanering AB

Stockholms län

Information

Tunbergets Husplanering AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Tunbergets Husplanering AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tunbergets Husplanering AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Tunbergets Husplanering AB har haft sedan 2001-08-08. Tunbergets Husplanering AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Tunbergets Husplanering AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Stupv. 85, 191 42, Sollentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-350305.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Tunbergets Husplanering AB Privat, ej börsnoterat.

Tunbergets Husplanering AB har idag 556600-2399 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Tunbergets Husplanering AB

Bolaget skall bedriva köp och försäljning av tomter samt byggnation av hus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Tunbergets Husplanering AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kronosjö, Bo Jan-Erik som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Gruvell, Per-Inge Alin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Strauss, Lena som är född 1964 och har titeln Suppleant, Eriksson, Bo Christer som är född 1967 och har titeln Revisor, Osborne Johnsons Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .