Aliavita AB

Stockholms län

Information

Aliavita AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Aliavita AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aliavita AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2000-06-29. Men sedan 2004-03-04 så har Aliavita AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till BLÅKLOCKSVÄGEN 38, 165 71, Hässelby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aliavita AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0733-267608.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Aliavita AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aliavita AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva försäljning, rådgivning och tillverkning av mjukvaror. Försäljning, rådgivning och projektmanagement kring industrigolv. Bedriva utveckling och försäljning av affärskoncept samt verka som managementkonsulter. Försäljning, marknadsföring samt projektering kring produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska avfalls- och återvinningsmarknaden, samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aliavita AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aliavita AB och det är följande personer, Bouterse, Adriaan Jan som är född 1971 och har titeln VD, Bouterse, Adriaan Jan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Bouterse, Johannes Anthonie som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Olsson, Sven Peter som är född 1949 och har titeln Revisor, Sonora Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aliavita AB är 556593-6787.