XmaX Holding AB

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter XmaX Holding AB. Det finns flera verksamheter som liknar XmaX Holding AB i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2000-05-02 så har XmaX Holding AB varit registrerat. Idag är XmaX Holding AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med XmaX Holding AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Skogsbacken 51, 163 54, Spånga. Vi ni istället prata med XmaX Holding AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom företagsledning, organisation och informationsteknologi samt äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Lindblad, Göran Lars som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Elisabeth Karin Margareta som är född 1950 och har titeln Suppleant, Eklöf, Bengt Olof som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

XmaX Holding AB har 556589-8862 som sitt organisationsnummer.