Willis Förvaltnings AB

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Willis Förvaltnings AB. Det finns flera företag som liknar Willis Förvaltnings AB i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2000-01-18 så har Willis Förvaltnings AB varit registrerat. Idag är Willis Förvaltnings AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Willis Förvaltnings AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Sergelg. 1, 111 57, Stockholm. Vi ni istället prata med Willis Förvaltnings AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och även bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom finans- och ekonomiområdet, samt att bedriva handel med aktier och äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Neiglick, Helene Viola Elisabeth som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Nils Gösta Staffan som är född 1947 och har titeln VD, Larsson, Nils Gösta Staffan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Steenstrup, Christian Nicolai som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ekvardt, Anna Åsa Cecilia som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorEngquist, Bo Göran Vilhelm som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Neiglick, Helene Viola Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Willis Förvaltnings AB har 556581-1543 som sitt organisationsnummer.