Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB. Det finns flera verksamheter som liknar Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1999-12-01 så har Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB varit registrerat. Idag är Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Sonfjällsg. 8, 840 93, Hede. Vi ni istället prata med Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB så kan ni göra det på 070-8541020.

Bolaget skall bedriva konsultation, information, rådgivning, framställning och försäljning av informationsmaterial, organisations- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Lund, Nils Stefan Emanuel som är född 1968 och har titeln VD, Lund, Nils Stefan Emanuel som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Öman, Petrus Carl-Johan som är född 1969 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av verkställande direktören avseende löpande förvaltningsåtgärder trots att styrelsen inte är behörig. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter. Bolaget saknar följaktligen registrerad behörig styrelse, i följd varav uppgift rörande rätten att teckna firman saknas. Ordförande saknas. .

Centrum för Ständiga Förbättringar CSF AB har 556579-7270 som sitt organisationsnummer.