Idea Arbetsgivarservice AB

Stockholms län

Information

Bolaget skall svara för att medlemmar i den ideella föreningen, Idea-Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, erhåller tjänster i förhandling, processer, information, utbildning och annan service i arbetsgivarfrågor. Därutöver svarar bolaget för att föreningen erhåller tjänster inom administration och redovisning. Bolaget har rätt att äga, förvärva, förvalta, avyttra fastigheter och värdehandlingar samt att bedriva annan verksamhet förenlig med den ideella föreningens intentioner.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Idea Arbetsgivarservice AB vars verksamheterstyp är Aktiebolag.

I Stockholm så är Idea Arbetsgivarservice AB en av många verksamheter vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1999-10-20 så skapades Idea Arbetsgivarservice AB och verksamheten är har F-skattsedel Idea Arbetsgivarservice AB har haft det sedan 2000-02-15.

Idea Arbetsgivarservice AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2000-04-12

556577-8700 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Stockholm.

Just nu är Idea Arbetsgivarservice AB Privat, ej börsnoterat och det finns många verksamheter som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Idea Arbetsgivarservice AB så går det att nå dem via telefon på 08-7626940 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergstedt, Maria Veronica -Hjort, Erik Marcus Jonatan -Lysholm, Monica Iris Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Idea Arbetsgivarservice AB är Lysholm, Monica Iris som är född 1970 och har titeln Extern VD, Hjort, Erik Marcus Jonatan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bergstedt, Maria Veronica som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Eliasson, Claes Bertil som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Holfve, Anders Gunnarsson som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Matson, Frost Anna Helena som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotOrneman, Barbro Elisabeth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigfridsson, Linda Amalia Helénè som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotWelander, Johan Eric som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamotErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorFlening, Birgit Karin Maria som är född 1947 och har titeln RevisorssuppleantRal Ingvarson, Camilla Elsa Ingegerd som är född 1958 och har titeln RevisorssuppleantNylén, Per Svante som är född 1956 och har titeln HuvudansvarigrevisorHansson, Hans Torsten som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorWall, Inga Margareta som är född 1955 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.