Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Aktiebolag. Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag är momsregistrerat sedan1999-01-01 och har organisationsnummer 556572-7434.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7720800 alternativt besöka eller skicka post till Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag på följande adress Swedenborgsgatan 19, 100 64, Stockholm.

Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1999-01-01.

I Wallenius Wilhelmsen Logistics Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva skeppsfart, härunder linjesjöfart, tillhörande landtransporter samt övrig verksamhet som hör samman härmed, inklusive befraktning, management av skepp, medverkan i andra bolag, ställande av garantier för andra bolags åtaganden i samband med bolagets linjesjöfart, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.