Alf Öhman LedningsFörstärkning AB

Stockholms län

Information

Alf Öhman LedningsFörstärkning AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Alf Öhman LedningsFörstärkning AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Alf Öhman LedningsFörstärkning AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Alf Öhman LedningsFörstärkning AB har haft sedan 1999-01-01. Alf Öhman LedningsFörstärkning AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Alf Öhman LedningsFörstärkning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Blåarvsgränd 10, 162 45, Vällingby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-891387.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Alf Öhman LedningsFörstärkning AB Privat, ej börsnoterat.

Alf Öhman LedningsFörstärkning AB har idag 556566-7440 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Alf Öhman LedningsFörstärkning AB

Bolaget skall bedriva rådgivning i företagsledning, inklusive kvalitets- och miljöstyrning, samt därmed förenlig verksamhet.

I Alf Öhman LedningsFörstärkning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Öhman, Alf Erik Åke som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhman, Nils Arne som är född 1953 och har titeln Suppleant, Lindgren, Per Eric Henning som är född 1950 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .