Svenskt Rekonstruktionskapital AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Svenskt Rekonstruktionskapital AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Svenskt Rekonstruktionskapital AB är ett av dem. Statusen för Svenskt Rekonstruktionskapital AB är att Bolaget är aktivt.

Svenskt Rekonstruktionskapital AB är ett Aktiebolag och skapades 1999-02-09. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där företaget finns i jobbar för att företag som Svenskt Rekonstruktionskapital AB ska trivas.

Svenskt Rekonstruktionskapital AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2003-04-03. I Stockholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall investera i svenska företag som primärt har behov av rekonstruktion eller omorganisation och där investeringen skall innebära en ägarandel motsvarande intresse- eller dotterbolag. Bolaget skall även bedriva konstultverksamhet i Sverige avseende organisation, ledning och finansiell rådgivning. Därutöver skall bolaget bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Svenskt Rekonstruktionskapital AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2003-04-03.

Idag är Svenskt Rekonstruktionskapital AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Svenskt Rekonstruktionskapital AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-54649840.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edin, Per-Olof -Ogenstam, Björn Erik Magnus -Rehbinder, Robert Henrik Berndtsson Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Svenskt Rekonstruktionskapital AB är Ogenstam, Björn Erik Magnus som är född 1959 och har titeln VD, Ogenstam, Björn Erik Magnus som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Rehbinder, Robert Henrik Berndtsson som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Edin, Per-Olof som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Jan Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Lars Ola Fredrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotLenerius, Anne Cathrine som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydén, Bengt Gunnar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorHägglund, Ann-Christin som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Svenskt Rekonstruktionskapital AB har 556565-5452 som sitt organisationsnummer.