Kringlantandläkarna AB

Stockholms län

Information

Kringlantandläkarna AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Kringlantandläkarna AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kringlantandläkarna AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Kringlantandläkarna AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Kringlantandläkarna AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Magasinsg. 7 B, 791 37, Falun men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55018050.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kringlantandläkarna AB Privat, ej börsnoterat.

Kringlantandläkarna AB har idag 556560-5341 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Dahle, Inger Margareta -Jakobsson, Helena Margareta -Jonasson Otterskog, Ulla Helena är den som för stunden ansvarar för Kringlantandläkarna AB

Bolaget skall bedriva tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

I Kringlantandläkarna AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jakobsson, Helena Margareta som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Jonasson Otterskog, Ulla Helena som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Likvidator, Sundman, Anna Bigitta som är född 1966 och har titeln Revisor, Bigitta Sundman Revision AB som är född och har titeln Revisor, .