A-Lotterierna Aktiebolag

Stockholms län

Information

A-Lotterierna Aktiebolag är ett bolag som finns i Stockholm. I A-Lotterierna Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Jansson, Sven Anders Valdemar som är född 1959 och har titeln VD, Jansson, Sven Anders Valdemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Bystedt, Kjell Håkan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Börjesson Selö, Inger Cecilia som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Karlsson Törnqvist, Pia Elisabet I som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Landberg Persson, Eva Märta Kristina som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotLekander, Anna Maria Ulrika som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Martens, Elsa Helena Ann-Christin som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlström, Tommy Karl Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotVepsä, Claes Mattias som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamotJakobsson, Ulla Ann-Sofie som är född 1962 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantAndersson, Linda Elizabeth som är född 1976 och har titeln RevisorSvensson, Lena Christina S som är född 1960 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med A-Lotterierna Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå A-Lotterierna Aktiebolag på telefon 08-4535400.

Bolaget skall distribuera och försälja spel och lotterier, i första hand anordnade av ideella organisationer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är A-Lotterierna Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

A-Lotterierna Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

A-Lotterierna Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2003-01-23 och A-Lotterierna Aktiebolag är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för A-Lotterierna Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Bystedt, Kjell Håkan i förening med -Jansson, Sven Anders Valdemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, skall bestå av 9 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig.

A-Lotterierna Aktiebolag har 556560-2686 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.