Tarjas AB

Stockholms län

Information

Tarjas AB är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Tarjas AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Tarjas AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1998-01-01.

Tarjas AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1998-07-28. Men sedan 1998-01-01 så har Tarjas AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Torsg. 47, 113 37, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Tarjas AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-7973438.

Stockholm arbetar för att bolag som Tarjas AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Tarjas AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva handel med blommor, entreprenadverksamhet inom städ- och byggsektorn, äga, förvalta och handla med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Tarjas AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Verho, Alf Ingvar Staffan -Verho, Tarja Tuulikki.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Tarjas AB och det är följande personer, Verho, Alf Ingvar Staffan som är född 1950 och har titeln VD, Verho, Alf Ingvar Staffan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Verho, Tarja Tuulikki som är född 1951 och har titeln Suppleant, Söderlind, Per Jonas Christer som är född 1952 och har titeln Revisor, Bäcklund, Jan Torsten som är född 1940 och har titeln Revisorssuppleant, Bäcklund & Partners Revision KB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Tarjas AB är 556558-2623.