The Extreme Music Library Aktiebolag

Stockholms län

Information

The Extreme Music Library Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som The Extreme Music Library Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

The Extreme Music Library Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1999-01-01.

The Extreme Music Library Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1998-03-03. Men sedan 1999-01-01 så har The Extreme Music Library Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bellmansg. 30, 118 47, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på The Extreme Music Library Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6449490.

Stockholm arbetar för att verksamheter som The Extreme Music Library Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för The Extreme Music Library Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall verka som musikförlag. Bolaget skall verka som ett musikbibliotek i Sverige och andra skandinaviska länder. Verksamheten omfattar det kontinuerliga skapandet och uppdateringen av ett samlingsbibliotek av inspelad musik i olika former till tredje person, av vilken inkomster i form av royalty tillfaller bolaget. Bolaget ansvarar vidare för såväl produktion som distribution samt marknadsföring av musikbiblioteket och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för The Extreme Music Library Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till The Extreme Music Library Aktiebolag och det är följande personer, Bashiri, Maria Karolina som är född 1968 och har titeln VD, Bashiri, Maria Karolina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Emanuel, Russell Jason som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Pounder, Daniel John som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lindblom, Per Hjalmar som är född 1967 och har titeln Revisor, Ebbvik, Marie-Louise som är född 1966 och har titeln Revisorssuppleant.Revisionsbyrån Allians Stockholm Södra AB som är född och har titeln Revisor, Revisionsbyrån Allians i Järfälla AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för The Extreme Music Library Aktiebolag är 556552-3031.