EnergoRetea Group AB

Stockholms län

Information

EnergoRetea Group AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som EnergoRetea Group AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

EnergoRetea Group AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1998-01-15. Men sedan 2007-05-31 så har EnergoRetea Group AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Rosenlundsg. 50, 118 63, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på EnergoRetea Group AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-50304800.

Stockholm arbetar för att verksamheter som EnergoRetea Group AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för EnergoRetea Group AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa bolag. Bolaget skall dessutom bedriva projektering inom husbyggnadsområdet samt projektering av elektriska och teletekniska anläggningar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för EnergoRetea Group AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Backman, Carl Gustav Anders -Duveblad, Kjell Gunnar eller en av dem i förening med en av -Abel, Enno -Innala, Åke Östen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, skall bestå av 5 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till EnergoRetea Group AB och det är följande personer, Dahlgren, Carl Filip Martin som är född 1972 och har titeln Extern VD, Duveblad, Kjell Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Abel, Enno som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelström, Bo Karl som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Backman, Carl Gustav Anders som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Innala, Åke Östen som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Åström, Denny Inge Lorens som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Landén, Staffan Olle Edvin som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för EnergoRetea Group AB är 556551-7355.