Fladen Filmrights Aktiebolag

Stockholms län

Information

Fladen Filmrights Aktiebolag är ett företag som finns i Stockholm. I Fladen Filmrights Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Holm, Hannes Martin som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Herngren, Måns som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryborn, Erik Patrick som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömberg, Per-Olof Poa som är född 1960 och har titeln Suppleant, Svenander, Johnny Sten Christer som är född 1970 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Fladen Filmrights Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Fladen Filmrights Aktiebolag på telefon 08-50302280.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet och handelsrörelse inom film, video och TV, samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, andelar och värdepapper, samt köpa och sälja administrativa tjänser. Bolaget har också rätt att köpa, sälja och förvalta fastigheter, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

Idag är Fladen Filmrights Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Fladen Filmrights Aktiebolag är ett av många företag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Fladen Filmrights Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1998-01-01 och Fladen Filmrights Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Fladen Filmrights Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten

Fladen Filmrights Aktiebolag har 556547-7923 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.