Boobacken Fastighets Aktiebolag

Stockholms län

Information

Boobacken Fastighets Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Boobacken Fastighets Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Boobacken Fastighets Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Boobacken Fastighets Aktiebolag har haft sedan 1997-01-01. Boobacken Fastighets Aktiebolag har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Boobacken Fastighets Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till L. Björknäsv. 5, 132 48, Saltsjö-boo men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7162420.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Boobacken Fastighets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Boobacken Fastighets Aktiebolag har idag 556544-4576 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Boobacken Fastighets Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva tillverk- ning av produkter inom livsmedel-, metall-, trä-, verkstads-, båt-, kemisktekniska-, och elektromekaniska branscherna, driva handelsrörelse och agenturverksamhet med sådana produkter, bedri- va handel med metaller, mynt, konst, antikviteter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Boobacken Fastighets Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Penttilä, Markku Reinhold som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Penttilä, Gunilla Elisabet som är född 1957 och har titeln Suppleant, Amilon, Johan Carl Adam som är född 1949 och har titeln Revisor, Amilon Johan som är född och har titeln Revisor, .