AktieTorget Aktiebolag

Stockholms län

Information

AktieTorget Aktiebolag är ett företag som finns i Stockholm. I AktieTorget Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Engellau, Johan Patrik som är född 1945 och har titeln VD, Gönczi, Peter Erik Pal som är född 1975 och har titeln Extern vice VD, Engellau, Johan Patrik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jegefors, Nils Kjell som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ericsson, Ulf Torsten som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Schedin, Hans Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotSundvall, Marie Sussanne som är född 1964 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med AktieTorget Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå AktieTorget Aktiebolag på telefon 08-6795050.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva handelsplattform i enlighet med 2 kap. 1§ 8 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, vilket innebär att sammanföra ett flertal köp- och säljintresseen i finansiella instrument från tredje man - inom systemet och i enlighet med icke skönmässiga regler - så att detta leder till avslut. Bolaget skall härutöver bedriva annan verksamhet som är förenlig med lagen om värdepappersmarknaden efter erforderligt tillstånd i varje särskilt fall.

Idag är AktieTorget Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

AktieTorget Aktiebolag är ett av många företag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

AktieTorget Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1997-01-01 och AktieTorget Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1997-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för AktieTorget Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Engellau, Johan Patrik Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

AktieTorget Aktiebolag har 556533-0395 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.