Wallsea Aktiebolag

Stockholms län

Information

Wallsea Aktiebolag är ett företag som finns i Stockholm. I Wallsea Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eurén, Bengt Ingvar Lennart som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Hagel, Nils Lennart Fredrik som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Schröder, Lone Fönss Gjörup som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Thyberg, Anders Mikael som är född 1962 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Åkervall, Hans Lennart som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Wallsea Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Wallsea Aktiebolag på telefon .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, driva rederi-, skeppsmäkleri-, råvaruhandelsrörelse med metaller, malmer och olja samt animaliska och vegetabiliska råvaror, idka handel med och förvalta fast egendom, aktier, värdepapper samt lämna lån och utöva annan i samband med nämnda verksamhetsgrenar närstående eller därmed eljest förenlig rörelse. Verksamheten skall icke omfatta sådan lånerörelse som avses i bankrörelselagen (1987:617) eller lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag.

Idag är Wallsea Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Wallsea Aktiebolag är ett av många företag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Wallsea Aktiebolag innehar ej F-skattsedel och Wallsea Aktiebolag är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Wallsea Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Schröder, Lone Fönss Gjörup Firman tecknas två i förening av -Eurén, Bengt Ingvar Lennart -Hagel, Nils Lennart Fredrik -Thyberg, Anders Mikael

Wallsea Aktiebolag har 556525-2235 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.