Svensk Kraftmäkling AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Svensk Kraftmäkling AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Svensk Kraftmäkling AB är ett av dem. Statusen för Svensk Kraftmäkling AB är att Bolaget är aktivt.

Svensk Kraftmäkling AB är ett Aktiebolag och skapades 1995-07-11. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Svensk Kraftmäkling AB ska trivas.

Svensk Kraftmäkling AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01. I Stockholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva mottagande och vidarebefodran av order i frågan om ett eller flera finansiella instrument. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag och därmed förenlig verksamhet. Dessa finansiella instrument kommer i huvudsak ha anknytning till energi och andra råvaror. Därutöver skall bolaget bedriva sidoverksamhet i form av att: * Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. * Utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b-d och g i lagen om värdepappersmarknaden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Svensk Kraftmäkling AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Svensk Kraftmäkling AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Svensk Kraftmäkling AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-50626300.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Svensk Kraftmäkling AB är Bergh, Per Arne Michael som är född 1958 och har titeln Extern VD, Ceder, Pär Carl Gert som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lidefelt, Anders Michael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, von Zweigbergk, Nils Richard Martin som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Hedström, Per Ragnar Johannes som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Svensk Kraftmäkling AB har 556518-5245 som sitt organisationsnummer.