Fotograf Anna Widoff AB

Stockholms län

Information

Fotograf Anna Widoff AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Fotograf Anna Widoff AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fotograf Anna Widoff AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Fotograf Anna Widoff AB har haft sedan 1996-01-01. Fotograf Anna Widoff AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fotograf Anna Widoff AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Alsnög. 12, 116 41, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-152230.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fotograf Anna Widoff AB Privat, ej börsnoterat.

Fotograf Anna Widoff AB har idag 556514-5611 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Fotograf Anna Widoff AB

Bolaget skall bedriva tillverkning, design, produktion och försäljning av tjänster och varor inom foto-, video-, reklam-, musik- och filmbranschen, tillverkning, produktion och för- säljning av tjänster och varor inom dekorations- och inrednings- branschen, inspicient- och stylistbranschen, förvalta fast och lös egendom företrädesvis aktier och andra värdeppaer samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva journal- istisk verksamhet.

I Fotograf Anna Widoff AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Odeholm Widoff, Anna Eva Margareta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Odeholm, Lars Göran som är född 1954 och har titeln Suppleant, Nilsson, Eva-Britt som är född 1950 och har titeln Revisor, Ekonomigruppen AB som är född och har titeln Revisor, .