Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet har haft sedan 1995-01-01. Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet så kan ni göra det genom att skicka er post till Vasag. 15, 111 20, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7006690.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet har idag 556514-0794 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Parkbring, Lars Gunnar -Ryding, Sven Olof Gösta är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet

Bolagets verksamhet syftar till att främja en frivillig förbättring av industrins miljöarbete. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara, att såsom av den svenska regeringen utsett behörigt registreringsorgan under EU:s förordning (EEG) nr 1836 93 av den 29 juni 1993 om en gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevi- sionsordning ("förordningen"), såsom ändrad från tid till annan, fullgöra alla de uppgifter som ankommer eller kan ankomma eller läggas på registreringsorganet enligt förordningen eller direktiv, innefattande svenska förordningar, regeringsbeslut eller myndighetsbeslut på området. Skulle miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen under förordningen komma att omfatta även andra sektorer än industrin skall bolagets syfte - utan särskild ändring av vad som ovan angivits - jämväl avse främjandet av en frivillig förbättring av dessa sektorers miljöarbete.

I Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ryding, Sven Olof Gösta som är född 1948 och har titeln Extern VD, Parkbring, Lars Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ahlroth, Sofia Elisabet som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Christensson, Annika Elisabet som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Gerklev, Kurt Johan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Stefan Karl Johan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotMattsson, Anna som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sander, Anna Margareta som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömdahl, Inger Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotWenster, Karl Peter Göstasson som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotNordlöv, Jan Erik som är född 1956 och har titeln RevisorÄlgne, Alf Gustav Stefan som är född 1955 och har titeln RevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor.