Kreativ Media i Stockholm AB

Stockholms län

Information

Kreativ Media i Stockholm AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Kreativ Media i Stockholm AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kreativ Media i Stockholm AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Kreativ Media i Stockholm AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1995-03-09. Men sedan 1995-01-01 så har Kreativ Media i Stockholm AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Östgötag. 44, 116 64, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kreativ Media i Stockholm AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-156168.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Kreativ Media i Stockholm AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kreativ Media i Stockholm AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva journalistik, grafisk formgivning, layout, reklamproduktion, copy samt därmed sammanhängande verksamheter.

Firmatecknare för Kreativ Media i Stockholm AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Magnell, Lars Jakob Otto -Ramberg Magnell, Nadia Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kreativ Media i Stockholm AB och det är följande personer, Magnell, Lars Jakob Otto som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramberg Magnell, Nadia Elisabet som är född 1963 och har titeln Suppleant, Guiance, José Joakim som är född 1954 och har titeln Revisor, Nova Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kreativ Media i Stockholm AB är 556506-8920.