Magnus Briggert Aktiebolag

Stockholms län

Information

Magnus Briggert Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Magnus Briggert Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Magnus Briggert Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1994-12-23.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Magnus Briggert Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att bolag som Magnus Briggert Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Magnus Briggert Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper. Bolaget skall även bedriva informationsproduktion och konsultverksamhet inom mediasektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Magnus Briggert Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Magnus Briggert Aktiebolag och det är följande personer, Briggert, John Magnus Bertil som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergvall, Knut Gunnar som är född 1940 och har titeln Suppleant, Falk, Susanne Elizabeth som är född 1961 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Magnus Briggert Aktiebolag är 556501-2076.