Landshypotek Aktiebolag

Stockholms län

Information

Landshypotek Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Landshypotek Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Landshypotek Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1995-01-01.

Landshypotek Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1994-11-25. Men sedan 1995-01-01 så har Landshypotek Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Strandv. 1, 114 51, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Landshypotek Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-4590400.

Stockholm arbetar för att bolag som Landshypotek Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Publikt bolag för Landshypotek Aktiebolag. Det finns flera Publikt bolag bolag i Stockholms län.

Bolaget, som enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksorganisationen övertager den rörelse som bedrivits av Sveriges Allmänna Hypoteksbank - med undantag för dess obligationsskuld och dess övriga upplåning - och av landshypoteksföreningarna, har till föremål för sin verksamhet - till medlemmar i den ovannämnda lag angivna ekonomiska föreningen - Landshypotek ek för - lämna långfristiga lån med företrädesvis bunden ränta för jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsändamål innefattande bostadsändamål, - svara för tjänster i fråga om upplåning, skuldförvaltning och administration åt Sveriges Allmänna Hypoteksbank i den utsträckning som banken uppdrar åt bolaget - svara för tjänster i fråga om administration åt Landshypotek ek för i den utsträckning som föreningen uppdrar åt bolaget samt - bedriva annan verksamhet som har samband med eller eljest är förenlig med nämnda verksamheter.

Firmatecknare för Landshypotek Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas två i förening av -Abrahamsson, Kurt Göran -Andersson, Nils Bertil -Antonsson, Per Håkan -Bojmar, Stig Arne -Charander, Sven Jonas -Ericsson, Per Magnus -Eriksson, Åsa Elsa Kristina -Hansson, Per Magnus -Helmersson, Karl Olof -Höglund, Vanja Louise -Johansson, Eva Katarina -Karlsson, Anders Vincent -Larsson, Lars-Peter Jörgen -Lidfeldt, Olov Mårten -Liljedahl, Patrik Birger -Liljeholm, Lars Robert -Nilsson, Eivor Sonja Helen -Nilsson, Lars Göran Adolf -Ordell, Björn Erik -Pettersson, Maths Roland -Pettersson, Ulf Ingvar -Simonsson Lönegren, Åsa Marie Aurora -Stillman, Kjell Ingemar -Svennefelt, Lars Stefan -Unger Åfeldt, Ingrid Christina -Åttingsberg, Rolf David Gunnar -du Rietz, Mats Constans Wilhelm Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Landshypotek Aktiebolag och det är följande personer, Abrahamsson, Kurt Göran som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Nils Bertil som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Antonsson, Per Håkan som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Bojmar, Stig Arne som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Charander, Sven Jonas som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Ericsson, Per Magnus som är född 1978 och har titeln Extern firmatecknare.Eriksson, Åsa Elsa Kristina som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Hansson, Per Magnus som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Helmersson, Karl Olof som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare.Höglund, Vanja Louise som är född 1945 och har titeln Extern firmatecknare.Johansson, Eva Katarina som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare.Karlsson, Anders Vincent som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare.Larsson, Lars-Peter Jörgen som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare.Lidfeldt, Olov Mårten som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare.Liljedahl, Patrik Birger som är född 1945 och har titeln Extern firmatecknare.Liljeholm, Lars Robert som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare.Nilsson, Eivor Sonja Helen som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare.Nilsson, Lars Göran Adolf som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare.Ordell, Björn Erik som är född 1973 och har titeln Extern firmatecknare.Pettersson, Maths Roland som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare.Pettersson, Ulf Ingvar som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare.Simonsson Lönegren, Åsa Marie Aurora som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare.Svennefelt, Lars Stefan som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare.Unger Åfeldt, Ingrid Christina som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare.Åttingsberg, Rolf David Gunnar som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare.du Rietz, Mats Constans Wilhelm som är född 1979 och har titeln Extern firmatecknare.Stillman, Kjell Ingemar som är född 1948 och har titeln Extern VD.Dinkelspiel, Ulf Adolf Roger som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande.Folkmer, Lars-Åke Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Johansson, Anders Carl-Johan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot.Montgomery, Richard Bertil Edward som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot.Toll, Paul Henrik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot.Önnestedt, Ingrid Charlotte som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot.Fröander, Bengt Gunnar som är född 1950 och har titeln Revisor.Hesselman, Anna som är född 1954 och har titeln Revisor.Asséus Sylvén, Eva Christina som är född 1970 och har titeln Revisorssuppleant.Westerberg, Ulf Göran som är född 1959 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Landshypotek Aktiebolag är 556500-2762.