T. Notander Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och T. Notander Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och T. Notander Aktiebolag är ett av dem. Statusen för T. Notander Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

T. Notander Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1994-02-23. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som T. Notander Aktiebolag ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva värdepappersrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att T. Notander Aktiebolag inte är momsregistrerat.

Idag är T. Notander Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med T. Notander Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-910090.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

De som är på något sätt har med T. Notander Aktiebolag är Notander, Torbjörn som är född 1940 och har titeln Likvidator, Borgström, Kurt Tomas som är född 1955 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

T. Notander Aktiebolag har 556483-6657 som sitt organisationsnummer.