Syntell Aktiebolag

Stockholms län

Information

Syntell Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Syntell Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Syntell Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Syntell Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Syntell Aktiebolag har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Syntell Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Värtav. 22, 115 53, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6600280.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Syntell Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Syntell Aktiebolag har idag 556481-5776 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Björkeroth, Mats Tuve Firman tecknas i förening av -Bennett, Marion -Björshammar, Nils Olof Harald är den som för stunden ansvarar för Syntell Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning, försäljning och support av programvara inom underhålls- och logistikområder samt lätt tillverkning av mjukvarurelaterade produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Syntell Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bennett, Marion som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Björkeroth, Mats Tuve som är född 1945 och har titeln VD, Björkeroth, Mats Tuve som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Britt Karin Helén som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Näsström, Pär Staffan som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmér, Jan Olof som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotVölgy, Jan Peter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Björshammar, Nils Olof Harald som är född 1960 och har titeln Suppleant, van Lienden, Peter som är född 1964 och har titeln Revisor.