Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Aktiebolag. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB är ej momsregistretat och har organisationsnummer 556472-1149.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-57235800 alternativt besöka eller skicka post till Alfred Berg Kapitalförvaltning AB på följande adress Smålandsg. 12, 111 46, Stockholm.

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1995-01-01.

I Alfred Berg Kapitalförvaltning AB så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är 1. att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden i vad avser: a) mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, b) utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, c) diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, d) investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, samt e) därmed förenlig verksamhet. 2. att bedriva pensionssparrörelse i enlighet med lag (1993:931) om individuellt pensionssparande i vad gäller sparformerna a) andelar i investeringsfond och b) inlåning, samt 3. att registreras såsom förvaltare av fondandelar i enlighet med lag (2004:46) om investeringsfonder, samt 4. att i övrigt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.