MedLearn AB

Stockholms län

Information

MedLearn AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där MedLearn AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. MedLearn AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket MedLearn AB har haft sedan 1996-01-01. MedLearn AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till MedLearn AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Drottningg. 83, 111 60, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6628450.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är MedLearn AB Privat, ej börsnoterat.

MedLearn AB har idag 556468-6821 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nordlund, Anita Christina -Waldenström, Caroline Marie Teresia är den som för stunden ansvarar för MedLearn AB

Bolaget skall ha till ändamål att bedriva utbildning inom sjukvård, hälsovård och tandvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även ha till ändamål att bedriva reklamframställning, översättningar, framställande av produkt- eller tjänstebeskrivningar i ord och bild eller genom multimedia eller annan elektronisk eller digital överföring, logistikhantering inom data och övrigt produktframställningsindustri, även som det ovan nämda inom tjänsteområdet, undervisning, rekrytering och försäljning inom nämda framställningsområde eller liknande avyttring och upplåtelser, framställande, marknadsföring, överlåtelse eller upplåtelse av maskinvara eller dataprogram samt därmed förenlig verksamhet.

I MedLearn AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Littorin, Gustaf Sverker Nilius som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nordlund, Anita Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Waldenström, Caroline Marie Teresia som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindahl, Eric Hans Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, R3 Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .