Uttersbergs Herrgård Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Uttersbergs Herrgård Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Aktiebolag. Uttersbergs Herrgård Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Uttersbergs Herrgård Aktiebolag är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 556463-4953.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0222-32077.

Uttersbergs Herrgård Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och är inte registrerat för F-skatt.

I Uttersbergs Herrgård Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, företrädesvis skogs- och jordbruksfastigheter, bedriva handel med skogs-. jord- och grusprodukter, bedriva handel och uthyrningsverksamhet med maskiner och inventarier, företrädesvis lantbruks- och kontorsinventarier, bedriva pensionatsverksamhet, i första hand med jakt, bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet, uppsöka och finaniera utvecklingsbara företagsprojekt, dock ej bedriva verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag, äga och förvalta aktier och andelar, obligationer och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.