Treerent Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Treerent Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Treerent Aktiebolag i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1993-01-07 så har Treerent Aktiebolag varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Treerent Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Treerent Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Treerent Aktiebolag så kan ni göra det på 08-6160576.

Bolaget skall idka handel, uthyrning och övriga tjänster med bilar, båtar, entreprenadmaskiner inom byggnadsbranschen, idka stuteri-, djurhållnings- och lantbruksverksamhet, idka handel med fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Bernhardsson, Tina Liselotte som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordqvist, Tord Johnny som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Gun Sigrid Margareta som är född 1934 och har titeln Suppleant, Krpuljevic, Selver som är född 1973 och har titeln Revisor, Conseil Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Treerent Aktiebolag har 556460-2851 som sitt organisationsnummer.